Polityka zwrotów i reklamacji

Aby zwrócić zamówiony produkt albo wnieść reklamację, należy postępować zgodnie z wytycznymi

Zwrotu

 • Zwrot zakupionego towaru jest możliwy do 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu.
 • Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient, który także odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar, należy wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu i przesłać skan na e-mail: info@ozdoby.sklep.pl lub oryginał wraz ze zwracanym produktem/produktami na adres:
  AlfaMedial|Os. Bohaterów Września 79a/16|31-621 Kraków.
 • Do paczki/przesyłki z podpisanym formularzem i zwracanym produktem/produktami należy dołączyć paragon lub fakturę.
 • Zwracany towar powinien być:
  – zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie,
  – przesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przesyłką Poczty Polskiej; tylko i wyłącznie na ww. adres siedziby firmy lub wskazany w korespondencji zwrotnej .
 • Przesyłki za pobraniem – nie będą odbierane.
 • Zwrot środków, czyli kwota za towar + kwota za najtańszą dostępną w Sklepie przesyłkę, będzie realizowany w ciągu 14 dni od daty odebrania zawracanego towaru przez Obsługę sklepu. Zwracany towar nie powinien posiadać jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak użytkowania i musi być kompletny.
 • Jeśli kompletnie uzupełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z zachowaniem terminu zostanie przesłane na właściwy e-mail, to Sklep zwraca poniesione przez Użytkownika koszty, z wyjątkiem sytuacji, jeśli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykle oferowany przez Sklep, wówczas kwota zwrotu, to kwota za towar, powiększona o różnicę między najtańszym oferowanym przez Sklep sposobem dostarczenia zamówionego Towaru, a wybranym przez Użytkownika.
 • Generalnie nie można zwrócić produktów, które były gratisami lub były dodatkami do innych produktów, nie można zwrócić voucherów oraz kart podarunkowych.

 

Reklamacji

 • W celu złożenia reklamacji, należy: wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu, a następnie przesłać skan na e-mail: info@ozdoby.sklep.pl.
 • Po przesłaniu Formularza reklamacji, Obsługa sklepu skontaktuje się mailowo z Klientem i w zależności od oczekiwań Klienta, może poprosić o:
  a. uzupełnienie dokumentacji poprzez przesłanie zdjęć,
  b. przesłanie reklamowanego towaru wraz dowodem zakupu. Produkt powinien być właściwie zapakowany, w sposób zapewniający odpowiednią ochronę podczas transportu.
 • Formularz reklamacyjny, należy wypełnić i podpisać, a następnie przesłać na adres: AlfaMedial|Os. Bohaterów Września 79a/16|31-621 Kraków. Koszty związane z przesyłką Formularza reklamacyjnego ponosi Klient i nie podlegają zwrotowi.
 • Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, to Sklep zwróci koszty poniesione przez Klienta.
 • Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, to zostanie zwrócona cała kwota związana z nadaniem przesyłki. Należy zachować dokument (paragon/faktura) potwierdzający kwotę poniesionych kosztów związanych z przesłaniem reklamowanego produktu, który został wystawiony przez usługodawcę/firmę kurierską.
 • Reklamowany produkt/towar, można wymienić, wtenczas postępowanie jest następujące; po przesłaniu reklamowanego produktu, w momencie stwierdzenia wadliwości produktu, która powstała bez winy Klienta, zostaje przesłany taki sam lub podobny produkt, a wszystkie koszty związane z przesyłką ponosi Sklep.
 • Generalnie nie można zwrócić produktów, które były gratisami lub były dodatkami do innych produktów, nie można zwrócić voucherów oraz kart podarunkowych.